Välkommen till Trusty, den säkra och skyddade interna rapporteringskanalen för GÖSAB Sotning AB (nedan kallad organisationen) för att kommunicera information om misstänkta överträdelser inom organisationen. Användningen av denna webbapplikation är konfidentiell och du behöver inte avslöja din identitet, om du vill vara anonym. För detaljer om förfaranden för intern rapportering och uppföljning hänvisas till organisationens policyer och tillämplig nationell lagstiftning.
Gör en rapport

Rapporten ska göras i god tro. Observera att obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*) och att du inte kan fortsätta utan att fylla i respektive fält. När du har skickat in rapporten kommer ditt användarnamn och lösenord att genereras automatiskt och visas på din skärm. Skriv ner dem eftersom du kommer att behöva dem för att komma in i din inkorg och följa upp din rapport.

Din inkorg

Här kan du följa statusen för din rapport, inklusive bekräftelse på att den har mottagits, fortsätta säker kommunikation med och ta emot feedback från organisationen.

Denna applikation är inte en del av organisationens webbplats eller intranät. Applikationen hanteras av Trusty AG och finns på säkra externa servrar. Detta är inte en nödtjänst. Vänligen kontakta berörda myndigheter (t.ex. polisen) vid omedelbar fara!