Rapportera en överträdelse
Säker användning av applikationen Om du inte vill avslöja din identitet ska du vara noga med att inte lämna in någon information som kan identifiera dig personligen. Kontrollera att din internetanslutning är säker och att webbläsaren du använder visar en ikon för hänglås. Gå in i applikationen direkt genom att spara ingångssidan som bokmärke. Trusty AG garanterar den rapporterande personens tekniska anonymitet och ser till att dennes identitet inte kan spåras med tekniska medel. Behandling av uppgifter Organisationen är registeransvarig för de inlämnade personuppgifterna.
Detaljer
Applikationen, dess webbsidor samt den databas i vilken de personuppgifter och den information som du lämnar in lagras drivs av Trusty AG, Schweiz, på uppdrag av organisationen. Databasen är krypterad och ligger på virtuella servrar i EU. I syfte av att behandla din anmälan kan personuppgifterna och informationen nås, behandlas och användas av ansvarig personal vid organisationen. Den utsedda personalen på Trusty AG har tillgång till databasen endast för tekniskt underhåll. Vid behov kan personuppgifter och information lämnas ut till polisen och/eller andra verkställighets- eller tillsynsmyndigheter. De inlämnade personuppgifterna ska bevaras och behandlas i enlighet med organisationens policyer så länge organisationen har ett legitimt intresse av att behandla rapporten (inklusive att genomföra eventuella utredningar) och, om tillämpligt, inleda sanktioner.
I vilket land skedde den påstådda överträdelsen? *
För att din anmälan ska kunna behandlas på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att du lämnar så mycket information om ämnet som möjligt. Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk och du kan inte fortsätta utan att fylla i respektive fält. Information som lämnas i icke-obligatoriska fält är mycket välkommen, men du kan hoppa över dessa fält om du inte har den relevanta kunskapen.
Personer som misstänks vara inblandade
Fullständigt namn

Befattning

Organisation

Är det någon annan som känner till överträdelsen?
Fullständigt namn

Befattning

Organisation

Observera att alla rapporterade personer kan komma att underrättas av organisationen om rapporten vid lämplig tidpunkt.
Kontrollera dina filer för metadata som kan avslöja din identitet innan de bifogas. Vi rekommenderar att du skickar dokumenten i pdf-format eller i pappersform till organisationens adress och skriver ditt användarnamn som du kommer att tilldelas när du har skickat in dem.
Du kan lämna in din rapport anonymt eller så kan du besluta att avslöja din identitet för organisationen antingen nu eller senare. I båda fallen kommer du att tilldelas ett användarnamn och ett lösenord som du behöver för att få tillgång till din inkorg. Om den rapporterande personens identitet avslöjas kan man vanligtvis få en mer produktiv och effektiv behandling av rapporten och skydda honom eller henne mot repressalier. Referera till organisationens policy för ytterligare detaljer om skydd mot repressalier och sekretess.
I syfte att behandla din anmälan får personuppgifterna nås, behandlas och användas av organisationens behöriga personal. Vid behov kan personuppgifter lämnas ut till polisen och/eller andra verkställighets- eller tillsynsmyndigheter. De inlämnade personuppgifterna ska bevaras och behandlas i enlighet med organisationens policy och så länge som organisationen har ett legitimt intresse av att behandla rapporten (inklusive att genomföra eventuella utredningar) och, om tillämpligt, inleda sanktioner. Organisationen garanterar integriteten för personuppgifterna och ska behandla dem i enlighet med relevanta lagar om skydd av personuppgifter. Du har rätt att få kännedom om dina personuppgifter, att få dina personuppgifter i ett allmänt läsbart elektroniskt format, att ge rättelser och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering av dina personuppgifter är begränsad med organisationens legitima intresse som beskrivs ovan.
Ange dina uppgifter här:
Sida 1 av 1