Om Trusty AG

Trusty AG är en leverantör av webbaserade, säkra och anonyma interna rapporteringssystem som kallas Trusty. När de rapporterande personerna skickar in en rapport via Trusty kan de vara anonyma om de inte vill avslöja sin identitet. Trusty AG garanterar rapporterande personers tekniska anonymitet och ser till att deras identiteter inte kan spåras med tekniska medel. Databasen är krypterad och lagras på virtuella servrar i högsäkerhetsdatacenter i EU. Trusty AG Riedstrasse 7 6330 Cham support@trusty.report