Säker användning av applikationen Om du inte vill avslöja din identitet ska du vara noga med att inte lämna in någon information som kan identifiera dig personligen. Kontrollera att din internetanslutning är säker och att webbläsaren du använder visar en ikon för hänglås. Gå in i applikationen direkt genom att spara ingångssidan som bokmärke. Trusty AG garanterar den rapporterande personens tekniska anonymitet och ser till att dennes identitet inte kan spåras med tekniska medel. Behandling av uppgifter Organisationen är registeransvarig för de inlämnade personuppgifterna.
Detaljer
Applikationen, dess webbsidor samt den databas i vilken de personuppgifter och den information som du lämnar in lagras drivs av Trusty AG, Schweiz, på uppdrag av organisationen. Databasen är krypterad och ligger på virtuella servrar i EU. I syfte av att behandla din anmälan kan personuppgifterna och informationen nås, behandlas och användas av ansvarig personal vid organisationen. Den utsedda personalen på Trusty AG har tillgång till databasen endast för tekniskt underhåll. Vid behov kan personuppgifter och information lämnas ut till polisen och/eller andra verkställighets- eller tillsynsmyndigheter. De inlämnade personuppgifterna ska bevaras och behandlas i enlighet med organisationens policyer så länge organisationen har ett legitimt intresse av att behandla rapporten (inklusive att genomföra eventuella utredningar) och, om tillämpligt, inleda sanktioner.

Inloggning

Ange ditt användarnamn och lösenord i de angivna fälten nedan. Om detta är din första inloggning, använd det användarnamn och lösenord som du fick när du skickade in din rapport.