VANLIGA FRÅGOR

Kan jag lämna in min anmälan anonymt?
Ja. För att förbli anonym ska du se till att du inte lämnar information som direkt eller indirekt avslöjar din identitet när du fyller i formuläret eller bifogar dokument.
Vem har tillgång till min identitet om jag avslöjar den?
Tillgången till din identitet i ansökan är begränsad till organisationens behöriga personal. Organisationen är skyldig att se till att din identitet inte avslöjas för någon annan än de anställda som är behöriga att ta emot eller följa upp rapporter, utan ditt uttryckliga samtycke. Detta gäller även all annan information från vilken din identitet direkt eller indirekt kan härledas. Din identitet och all annan information som avses i föregående stycke får avslöjas endast om detta är en nödvändig och proportionerlig skyldighet enligt unionsrätten eller nationell rätt i samband med nationella myndigheters utredningar eller rättsliga förfaranden, bland annat i syfte att skydda den berörda personens rätt till försvar.
Kan du spåra mig genom IP-adressen?
Nej. För att garantera konfidentialitet och anonymitet lagrar vi inte IP-adresser och tidsstämplar.
Vem kommer att behandla min anmälan?
Din anmälan kommer att behandlas av organisationens behöriga personal i enlighet med organisationens egna rutiner för intern rapportering och uppföljning. Trusty AG kommer inte att behandla din rapport och inte heller få tillgång till dess innehåll.
Inom vilken tid kan jag förvänta mig att få återkoppling från organisationen?
Enligt EU:s direktiv om visselblåsning ska du få återkoppling på din rapport senast inom tre månader. Se organisationens riktlinjer och nationella lagar för eventuella specifika detaljer. Återkopplingen ska informera dig om de åtgärder som planeras eller vidtas som uppföljning och om grunderna för en sådan uppföljning. EU:s direktiv om visselblåsning fastställer dock ingen tidsgräns inom vilken uppföljningsåtgärderna måste ha slutförts av organisationen.
Kan jag följa behandlingen av min anmälan?
Ja. Du kan följa processen genom att klicka på "Min inkorg". Länken leder dig till inloggningssidan för inkorgen där du måste ange det användarnamn och lösenord som du får efter att ha skickat in rapporten. Med inkorgen kan du följa behandlingen av din rapport, kommunicera säkert med organisationen och få dess feedback på din rapport.
Kan jag använda inboxen om jag förblir anonym?
Ja. När du har skickat in din rapport får du ett användarnamn och ett lösenord för att få tillgång till inboxen, oavsett om du avslöjar din identitet eller inte.
Jag varnades för repressalier. Vad innebär det?
Med repressalier menas att du på grund av rapporteringen drabbas av någon direkt eller indirekt handling eller underlåtenhet som sker i ett arbetsrelaterat sammanhang och som orsakar eller kan orsaka dig omotiverad skada.
Hur skyddas jag mot repressalier?
Visselblåsare som rapporterar i god tro åtnjuter skydd mot repressalier. Var vänlig att referera till organisationens riktlinjer och respektive nationella lagar för detaljer.
Kan jag lämna in min anmälan på något annat sätt?
Var vänlig att referera till organisationens kontaktuppgifter och information i sidfoten på ansökningens webbsida.